จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยอบรมสั่งสมมา
 ยินดีต้อนรับสู่ วัดราษฎร์เจริญ (วัดห้วยลึก) บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ ๑๓ ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    พิธีประทานเพลิงศพพระอธิการอนุจิต  อนุตฺตโร (ศรุตานนท์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ เมรุชั่วคราววัดราษฎร์เจริญ
ตำบลพระนอน อำเภอเมืองสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
            ในการนี้ทางวัดราษฎร์เจริญได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   ได้โปรดไฟประทานเพลิง พระอธิการอนุจิต  อนุตฺตโร  อดีตเจ้าอาวาสฯ .ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ   เมรุชั่วคราว วัดราษฎร์เจริญ บ.ห้วยลึก ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๘๔ รูป สวดพุทธมนต์


2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ผมยังคิดถึงท่านพระอาจารย์เสมอครับ

    ตอบลบ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน

พิธีประทานเพลิงศพพระอธิการอนุจิต (พระอาจารย์ตู่) อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ (วัดห้วยลึก) หมู่ 13 ต. พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 http://socialdd.blogspot.com

Search

วัดราษฎร์เจริญ

บทความที่ได้รับความนิยม

พยากรณ์อากาศ